top of page

Søknadsskjema

Hva må med i søknaden?


•    Grundig beskrivelse av mottakeren og tiltaket det søkes støtte til
•    Målsetting – hvilket behov dekkes av tiltaket?
•    Hvorfor er tiltaket allmennyttig, og hvordan involveres frivillige?
•    Når skal tiltaket gjennomføres?
•    Hvor stor del vil bestå av egeninnsats?
•    Hvor stor del vil bli finansiert av andre – og av hvem?
•    Hvor stor økonomisk andel vil laget/foreningen selv bidra med?
•    Dokumentasjon som budsjett og finansieringsplan samt eventuelle pristilbud fra leverandør/entreprenør.

All dokumentasjon kan lastes opp nederst på siden.

bottom of page