top of page
1.160516_0015-PanoE-2.jpg
Foto: Bjørn Ølander

Restaurering av Nesset Prestegard

Organisasjon

Romsdalsmuseet

Mottatt sum

1 250 000,-

Nesset Prestegard ligger fem mil øst for Molde og er i dag en del av Romsdalsmuseet. Hovedhuset ble brukt som prestebolig helt fram til 2016, og en av prestene som bodde der var Bjørnstjerne Bjørnsons far. Dikteren bodde altså på Nesset fra han var 5 til han var 20 år gammel, og uttalte selv at «her vokste mine inntrykk».

Dette gir oss en enda bedre mulighet til å invitere folk inn i Bjørnsons barndomshjem

Bjørn Ølander, Romsdalsmuseet

2.avdekking vegg.png
3.nytt tømmer nordvest.png

Da hovedhuset ble en del av museet i 2020, ble det klart at det var nødvendig med en totalrehabilitering både innvendig og utvendig. Deler av huset blir nå tilbakeført til 1846 da Bjørnson-familien bodde der, komplett med kopi av tapetet som var på Bjørnstjernes barnerom. Resten av huset blir restaurert slik det så ut rundt år 1900.

 

Museet ønsker å bruke huset til formidling av både prestegårdshistorien og av Bjørnson-minnet. Det vil også bli mulig å leie deler av huset som selskapslokale.

 

Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse har støttet restaureringsprosjektet med 1 250 000,-.

4.utvendig renovering.png
Foto: Bjørn Ølander

Se hvem vi har gitt støtte til

bottom of page