top of page

Har du en ide som kan skape tilhørighet og gode møteplasser i lokalmiljøet?

Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse støtter allmennyttige formål og tiltak som kommer mange til gode, hovedsaklig innen fysisk aktivitet, friluftsliv og kultur.

Søknadsfrister i 2023

30. august

4. desember

6. februar

12. juni

Se hvem vi har gitt støtte til

bottom of page