top of page

Har du en ide som kan skape tilhørighet og gode møteplasser i lokalmiljøet?

Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse støtter allmennyttige formål og tiltak som kommer mange til gode, hovedsaklig innen fysisk aktivitet, friluftsliv og kultur.

Søknadsfrister i 2024

2. september

1. desember

3. mars

26. mai

Se hvem vi har gitt støtte til

bottom of page