top of page

Vi ønsker å kunne innvilge så mange som mulig av søknadene vi får inn. Derfor er det viktig at du sjekker om ditt tiltak oppfyller våre kriterier.

Sjekk om du kan søke:

Vi ønsker å kunne innvilge så mange som mulig av søknadene vi får inn. Derfor er det viktig at du sjekker om ditt tiltak oppfyller våre kriterier.

1. Hører tiltaket hjemme i Nordmøre og Romsdal, Trøndelag, Nordland eller Troms og Finnmark?

bottom of page